Domek w górach do wynajęcia

Zabytki

 

Od czasów lokacji miasta zachował się prawie niezmieniony układ urbanistyczny z czworobocznym rynkiem i wychodzącymi z jego narożników ulicami. W południowej pierzei rynku znajduje się ratusz, którego zalążek powstał już w XIX wieku i pełnił funkcję wartowni. Na wschodniej pierzei znajduje się nowy budynek Gminnego Ośrodka Kultury, z Izbą Muzealną. W pozostałych pierzejach rynku XIX-wieczne domy mieszczańskie.

Na środku rynku znajduje się zabytkowa cysterna z XVII wieku - studnia, która zaopatrywała mieszczan w wodę do użytku codziennego, a później była zbiornikiem przeciwpożarowym. 

W roku 1801 doprowadzono tu wodę systemem drewnianych rur. Na wyposażeniu studni była sikawka, skórzane wiadra i beczki na wodę. Niestety w czasie wielkiego pożaru w 1876 roku studnia spłonęła wraz z całym wyposażeniem. Uratowała się jedynie figura św. Floriana, która wpadła do wody. Budowlę zrekonstruowano w 1913 roku, według projektu Jana Łomnickiego. Na jednym ze zwieńczeń wymalowano wówczas portret Kazimierza Wielkiego. Obecnie na studni ustawiony jest odrestaurowany konny wóz strażacki.

Naprzeciw widać kościół parafialny pw Narodzenia NMP, wybudowany w latach 1881-86, z kamienia i cegły, na miejscu starszych świątyń. Jest to kościół bazylikowy z wieżą i dzwonem z 1523 roku. W prezbiterium zwraca uwagę obraz pędzla Bolesława Barbackiego - Św. Józef z Dzieciątkiem.

Prawie w centrum miasta, otoczony murem, położony jest stary cmentarz piwniczański z pięknym starodrzewem.

Niedaleko rynku Piwnicznej, przy torach kolejowych, obok placu zabaw znajduje się cmentarz żydowski kirkut - zniszczony w czasie ostatniej wojny. Z przekazów starszych mieszkańców miasteczka wynika że, macewy żydowskie Niemcy wykorzystywali do budowy dróg, dlatego zachowały się tylko nieliczne.

Łemkowie pozostawili po sobie poważny akcent w kulturze i krajobrazie w postaci cerkwi, kapliczek i krzyży o charakterystycznej formie unickiego i prawosławnego krzyża z dwoma poprzeczkami, czy płaską postacią Chrystusa Ukrzyżowanego. Ślady Łemków na terenie gminy Piwniczna najbardziej zachowały się w Wierchomli i Zubrzyku - w centrum Wierchomli Wielkiej cerkiew grekokatolicka z 1821roku, obecnie służąca jako kościół rzymskokatolicki. Wewnątrz rokokowy ołtarz boczny oraz piękny ikonostas pokryty ikonami, wyobrażającymi osoby święte i sceny biblijne.
Za cerkwią znajduje się cmentarz, na którym zachowało się kilka kamiennych krzyży łemkowskich. Powyżej kamieniołomu uwagę przyciąga murowana kapliczka połemkowska, jedna z wielu na terenie gminy.